Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Новая функция "Пропуски"
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 26 человек
Официальное наименование:
Государственное учреждение образования «Поляниновичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Тип учреждения:
Учреждение общего среднего образования
Населенный пункт:
аг. Поляниновичи
Адрес:
213344 Могилёвская область, Быховский район, аг.Поляниновичи, ул. Пролетарская, 56а
Телефон:
73486 (учительская)
E-mail:
pol_shkola@mail.ru     


 

                                                                   

                                                                                                                                       РЕЖИМ РАБОТЫ:

Образовательный процесс в УПК организован в режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации трудового обучения.

Школа работает:

с понедельника по пятницу с  07.30 до 21.00.          В субботу с 08.00 до 13.00

Учебные занятия в школе организованы в одну смены.Телефон «горячей» линии  отдела образования, спорта и туризма Быховского райисполкома

54-570

На ўзбярэжжы ракі Баброўкі раскінулася невялічкая вёсачка Палянінавічы. Дрэнна жылі сяляне нашай вёскі. Зямля была дрэнная, вакол былі балоты, гразь і пясок.Становішча сялян яшчэ больш  пагоршылася пасля адмены прыгоннага права ў 1861 годзе, бо пан Арцімовіч выгнаў з паселішча Слабада жыхароў у вёску Палянінавічы.

      Школы не было.Толькі пасярод вёскі стаяла карчма,  дзе сяляне залівалі сваё гора, нястачу, голад, пакуту.Іншы раз забіралі ад сям’і апошнія хунты і прапівалі, бо хто толькі не драў з іх скуры: і поп, і пан, і ўраднік, і кулак, і соцкі.Тады на ўсю нашу вёску быў адзін пісьменны чалавек- гэта Пішчыкаў Піліп. Ён вывучыўся ў горадзе Быхаве.

      Прыкладна ў 1870 годзе ў вёсцы Палянінавічы з’явілася першая школа.Гэта школа так і называлася- школа граматы. Першым настаўнікам быў унтэр- афіцэр у адстаўцы.Прозвішча яго ніхто не ведае. Толькі ў народзе засталіся ўспаміны пра яго не вучобу, а муштру.  Відаць, ён веды дабываў палкай. Вучняў было мала. Усяго дзесяць- пятнаццаць і толькі хлопчыкі.

       У 1885 годзе пан Арцімовіч адпусціў некалькі пнёў лесу на будаўніцтва школы. Гэта школа была школай граматы. Яе настаўнікі былі: Скібіцкі, Аўдулін, Лабоўская.

       У 1903 годзе адкрылася царкоўна- прыходская школа. У гэтай школе, каб утрымаць народ у падпарадкаванні, удзялялі вялікую ўвагу вывучэнню слова божага. Нашы продкі вывучалі гэты прадмет па прыкладна вось такому падручніку

Першай настаўніцай была Ціхамірава. Яна працавала да 1908 года і была першым адукаваным чалавекам у нашай вёсцы ( яна закончыла гімназію) , добра авалодвала тагачаснай перадавой педагогікай і методыкай. Яна прыклала шмат намаганняў, каб перавесці вучняў з малога памяшкання ў большае. І вось у 1904 годзе пан Арцімовіч як бы  “ у дар” аддаў сялянам карчму пад школу.

      Стан асветы значна пагоршыўся з 1914 па 1917 гады ( у час імперыялістычнай вайны). Не ўнесла змен і перамога Лютаўскай буржуазна- дэмакратычнай рэвалюцыі. У Палянінавічах засталася валасная царкоўна- прыходская школа.

      З 1908 па 1925 год працаваў у нашай вёсцы настаўнік Азар Філіпавіч Аляксеенка. Сын заможнага селяніна. Сам маў хутар у сорак дзесяцін зямлі. Выступаў супраць усяго прагрэсіўнага, спецыяльнай педагагічнай адукацыі не маў. Па- гэтаму ў школе панавала муштра аж да 1918 года.

      Сацыялістычная рэвалюцыя вызваліла беларускі народ ад сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту. Упершыню працоўныя Беларусі сталі гаспадарамі свайго жыцця.На аснове першых дэкрэтаў савецкай улады ў Беларусі пачалася перабудова ўсёй сістэмы народнай асветы.

       Упачатку 1919 года ствараецца новы тып школы – школа-камуна.

       У гэтым жа 1919 годзе ў Палянінавіцкую пачатковую школу прыбывае настаўнік Ціт Кліменцьевіч Шрубаў.

Гэты сялянскі хлопец, якому ўдалося ў той час скончыць настаўніцкую семінарыю. Са шчырай душой ён узяўся за станаўленне школы. Ужо ў 1921 годзе ён становіцца загадчыкам школы. І дзякуючы яго старанням, клопатам, умелай арганізацыі ў 1927 годзе была пабудавана новая тыповая чатырохкамплектная школа.

       У гэтыя гады Камуністычная партыя і ўвесь народ галоўную ўвагу ў галіне народнай асветы накіравалі на хутчэйшую ліквідацыю цяжкай і ганебнай спадчыны мінулага- непісьменнасці і малапісьменнасці; ажыццяўленне карэннай рэформы агульнаадукацыйнай школы, перападрыхтоўку настаўнікаў.

       Ціту Кліменцьевічу ў гэты час прыйшлося шмат і шмат працаваць. Ён не толькі вучыў дзяцей, але і дарослых. Трэба было весці культурна- асветніцкую работу сярод насельніцтва. У гэтай рабоце яму дапамагалі першыя камсамольцы вёскі; Шаблоўскі Міна, Андрэйчыкаў Ігнат, Акуленка Кузьма і іншыя.

       У 1932 годзе адчыняецца у Палянінавічах ШКМ. Дырэктарам ШКМ назначаецца Шрубаў Ціт Кліменцьевіч.

       Ужо з 1935 года Палянінавіцкая школа ўкамплектоўваецца добрымі настаўнікамі , якія закончылі педагагічныя тэхнікумы і гадзічныя курсы па падрыхтоўцы выкладчыкаў у няпоўную сярэднюю школу. Гэта –Чабурахін Іван Васільевіч,Акуленка Сяргей Мікалаевіч, Шаблоўская Ганна Навумаўна.

        Першы настаўнік з вышэйшай адукацыяй нашай  школы – Іван Васільевіч Чабурахін. Ён скончыў Магілёўскі педагагічны інстытут, літаратурны факультэт (завочна).

         З 1936 года ён працуе завучам.У пачатку Вялікай Айчыннай вайны ён захварэў і памёр.

          У час вайны школа амаль не працавала.Праўда, найміт немцаў Астроўскі спрабаваў арганізаваць вучобу ў школе ў карысць немцаў, але нічога не атрымалася, бо не было настаўнікаў, а якія і былі, то не хацелі працаваць на немцаў.

          Як вядома, нямецка- фашысцкія захопнікі нанеслі вялікія страты народнай асвеце нашай рэспублікі. У гэты час наша школа была зусім непрыгодная для работы, бо не было падлогі, столі і крышы. Усё гэта было расцягнута, спалена немцамі і паліцыямі, не мінула яе і бамбёжка. Дзяржава дала сродкі на рамонт школы. Першымі ініцыятарамі ў адбудове школы былі: Ц. К. Шрубаў і П. Л. Андрэйчыкаў.

           У 1947 годзе назначаецца дырэктарам школы - Васіль Іванавіч Кухараў. Ён шмат прыклаў сілы і стараннасці ў сваёй рабоце. Ужо к навучальнаму году у 1948 годзе школа была адрамантавана.

            У 1949 годзе ў Палянінавічах адкрываецца сярэдняя школа, якая укамплектоўваецца настаўнікамі з вышэйшай адукацыяй і незакончанай вышэйшай.

            У 1950 годзе дырэктарам прызначаецца Шныпаркоў Пётр Карнеявіч, потым Чабурахін Іван Раманавіч, а завуч школы- Лукашкоў. У 1953 годзе дырэктарам Палянінавіцкай школы прызначаецца Прынц Цярэнцій Данілавіч. Гэты перыяд у жыцці нашай школы характэрны тым, што колькасць вучняў дасягае да чатырохсот чалавек; кадры растуць.

            Да 1956 года ў калектыў настаўнікаў уліваецца моладзь, камсамольцы, якія заканчваюць вышэйшыя педагагічныя ўстановы. Сярод іх былі былыя вучні Палянінавіцкай сярэдняй школы:  Лісаў А.П, Беляеў Ф.А, Пішчыкава Р.А, Анціпенка В.П, Гапееў Я.Р, Гузава Н.І, Цішкова В.П.

            Паляпшэнне якаснага складу педагагічных кадраў станоўча адбілася на паспяховасці вучняў. Колькасць навучэнцаў у школе павышаецца. Было ў школе па некалькі паралельных класаў, асабліва ў 8-10 класах. У нашай школе вучыліся не толькі дзеці вёскі Палянінавічы, але і дзеці з навакольных вёсак: Ніканавіч, Сяльца, Іскані, Зімніцы, Бахані , Кулікоўкі.

       У 1958 годзе дырэктарам школы прызначаецца Гапееў Яўген Рыгоравіч, а завучам Прахарэнка А.А.. К гэтаму часу колькасць вучняў нашай школы скарачаецца, бо адкрыліся сярэднія школы ў навакольных вёсках: Ніканавічах, Абідавічах, Зімніцы. Працуе і вячэрняя школа.

      З 1964 па 1967 гады дырэктарам школы працаваў Лісаў

Анатоль Пятровіч, а завучам - Гузава Надзея Ігнатаўна, былыя вучні нашай школы.

      З 1967 па 1971 год дырэктар школы - Казлоў Леанід Васільевіч, а з 1971 па 1972 - Кошман Іван Цімафеевіч.

      З 1972г. дырэктарам школы працуе Анціпенка Валянціна Пятроўна.

     З 1974 па 1981 год школу ўзначальваў Галкоў Аляксандр Цітавіч, які ўнёс вельмі вялікі ўклад у будаўніцтва новай школы.У гэтым жа годзе навучэнцы і настаўнікі перайшлі ў новы тыпавы будынак, разлічаны на 320 навучэнцаў. 

Школа размешчана паміж рэчкай Етвіца і Баброўка. Школа абслугоўвае 11 вёсак: Палянінавічы, Анэліна, Кругліца, Доркі, Забалотнае, Грамада, Погаркі, Пралетарый, Палкі, Ліпавіца, Заброддзе.

           З 1981 па 1998 год школу ўзначальвалі Казлоў Віктар Герасімавіч, Анціпенка Валянціна Пятроўна, Вашчанка Юля Васільеўна.

            З 1998 года дырэктарам Палянінавіцкай сярэдняй школы  працуе Краўцова Ала Уладзіміраўна.

       Базавай гаспадаркай школы з’яўляецца ОАО “Абідавічы” (раней калгас “Расія” ).                                                                   

З 1998 па 2012 год  пяць навучэнцаў скончылі школу з залатым медалём, два – з сярэбраным.

29 вучняў сталі прызёрамі раённых алімпіяд.

У 2009 годзе вучань 9-га класа Лявіцкі Антон стаў прызёрам рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі (Дыплом 2 ступені) і быў адзначаны прызам, які ўручыў Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь Радзькоў А.М.

У 2002 годзе Палянінавіцкая сярэдняя школа была рэарганізавана. Ёй была прысвоена назва - “Палянінавіцкі вучэбна- педагагічны комплекс. “дзіцячы сад- сярэдняя школа”.

Зараз ў школе працуе 21 настаўнік. З іх з вышэйшай                                   

адукацыяй - 12, з сярэдняй  спецыяльнай - 9.

 60% настаўнікаў- выпускнікі Палянінавіцкай сярэдняй школы.

    Калектыў школы ідзе па шляху самафінансавання, ён склаўся з прыбыткаў ад рэалізацыі с/ гаспадарчай прадукцыі. Нават пэўная колькасць абсталявання куплена за грошы ад продажу яблык з даглядаемага саду.

       Навучэнцы школы прымаюць актыўны удзел у раённых мерапрыемствах.                                              

З 1 снежня 2007 года завучам працуе настаўнік фізікі і астраноміі-Лявіцкі Мікалай Іванавіч.      

У 2007 годзе быў адкрыты этнаграфічны музей вёскі Палянінавічы.                                  

    У сувязі з будаўніцтвам аграгарадка ў вёсцы Палянінавічы ў школе быў выкананы рамонт : устаноўлены вокны, заменены ўваходныя групы школы, дзіцячага сада, сталовай, заменена цепласетка,зроблены капітальны рамонт даху і інш. Устаноўлены новы камп’ютарны клас (11 камп’ютараў).

                                                                                                         

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Защита гражданского населения в ходе вооруженной борьбы всегда была одной из самых важных задач государства на протяжении всей истории человечества. Развитие системы гражданской обороны уходит своими корнями глубоко в историю. Все началось еще в прошлом столетии, а точнее – в марте 1918 года, когда в Петрограде произошла первая воздушная бомбардировка города немецкой авиацией.
С наступлением 21 века мир, к сожалению, не стал безопаснее. Сохраняются как традиционные угрозы и опасности, так и возникают новые. В частности, усиливаются социальные противоречия, возрастает численность актов терроризма, энергетических кризисов. Сама природа все чаще напоминает о себе ударами стихии, уносящими огромное количество человеческих жизней. Мировую общественность все больше тревожит распространение инфекционных заболеваний.
Да, мы живем в нелегкое время, но все должны четко понимать, что именно от наших первых действий при возникновении какой- либо чрезвычайной ситуации зависит очень многое. От того, насколько оперативно и полно проинформированы люди о создавшейся обстановке, в значительной степени зависит успех дела.
Именно с целью обучить население грамотным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории нашей страны традиционно в марте проходит республиканская профилактическая акция «День безопасности. Внимание Всем!».
Основным способом оповещения о чрезвычайной ситуации является передача речевой информации. При этом перед каждой передачей любой речевой информации подается предупредительный сигнал : «Внимание Всем!» путем включения электрических сирен системы оповещения. Сигнал «Внимание Всем!» должен быть немедленно продублирован прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств.
То есть сигнал «Внимание Всем!» передается для привлечения внимания населения перед экстренным сообщением. Услышав этот сигнал:
при нахождении дома: необходимо включить радио и телеприемники и приготовится к прослушиванию сообщения.
в организации: немедленно привести в готовность радиотрансляционные устройства, включить сеть наружного звуковещания, включить все имеющееся радиоточки, радио и телеприемники, оповестить всех о полученном сигнале и приготовится к прослушиванию речевой информации.
В дальнейшем необходимо действовать согласно полученных указаний.
Мы верим, что электросирены всегда будут использоваться только в ходе учений, и никогда - по своему прямому назначению. Однако, приобретенные Вами знания будут совсем не лишними.
Помните – Ваша безопасность в Ваших руках!

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Сергей Исаенко

7 марта в школе прошел концерт.
Ребята поздравили учителей и учащихся с праздником весны.

23 февраля учащиеся нашего УПК посетили ветерана Великой Отечественной войны Чернявского Владимира Ульяновича. Ребята поздравили его с праздником , подарили сувенир.

В феврале в нашем УПК проводится месячник. посвященный 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. призванный формировать эмоционально-волевые качества обучающихся, повышать уровень физической подготовки подростков и юношей, воспитать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.
Месячник военно-патриотической работы в школе прошел на хорошем уровне. С помощью различных форм деятельности учащиеся прикоснулись к историческому прошлому нашей страны и народа.
Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя ряд мероприятий:
1) Спортивные соревнования воспитанников дошкольной группы «Смелые, ловкие, сильные, умелые!»
2) Конкурсная программа для обучающихся 2-4 классов «А ну-ка, мальчики»
3) Проведение «Уроков мужества»
4) Выставка рисунков
5) Акция «Ветеран рядом» (шефская помощь, вручение подарков)
6) Классные часы«Есть такая профессия –Родину защищать»
7)Соревнования по стрельбе «Снайпер»
8)Информационный час «Вооружённые силы моей страны: история и традиции»
9) Встреча с воинами-интернационалистами «Память сердца»

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности учащихся, восстановления у них навыков безопасного поведения на дорогах, водоёмах , адекватных действий при угрозе или возникновения опасных чрезвычайных ситуаций (пожары) 23 февраля в УПК инспектором Быховского РОЧС Демиденко Е.В. была проведена встреча со старшеклассниками и воспитанниками дошкольной группы. Ребята с интересом послушали информацию о происшедших несчастных случаях с детьми, где виной была собственная неосторожность и отсутствие присмотра взрослых. Учащиеся были предупреждены о запрете выхода на лед.
С воспитанниками дошкольной группы проводилась игра «Что делать в чрезвычайных ситуациях», были вручены картинки по безопасности.
Учащиеся получили брошюры о мобильном приложении «Помощь рядом».
Встреча прошла интересно и познавательно.

Праздник в День всех влюбленных с удовольствием отмечается в стенах нашей школы. В этом году его провели в форме конкурсной программы. Учащиеся заранее подготовились к этому празднику: изготовили валентинки, украсили фойе школы, разучили стихотворения,придумали сценки. Выбрали Валентина и Валентину. Праздник поднял настроение его участникам, а также зрителям.

Стена
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.